<div align="center"> <h1>Sekcja Judo/ Ju Jitsu AZS WSUiB</h1> <h3>AZS WSUiB sekcja Judo/ Ju Jitsu</h3> <p>Akademicki Związek Sportowy Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości Warszawa AZS WSUiB sekcja Judo Ju Jitsu Ju-Jutsu Jigoro Kano</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.republika.pl/azs_wsuib" rel="nofollow">http://www.republika.pl/azs_wsuib</a></p> </div>